Açıklama

Sitemizde, savunma dilekçesinin 3 temel bileşeni olan “Usuli İtirazlar”, “Esasa İlişkin Açıklamalar” ve “Sonuç: Değerlendirmeler ve Talepler” ana başlıkları altındaki dilekçe bölümleri ve örnek savunma dosyaları bulunmaktadır. Ziyaretçimiz uygun parçaları birleştirip, örnek savunma dilekçelerine de bakarak kendine özel dilekçe oluşturabilir.

Dilekçenin Üç Temel Bileşeni

Usuli İtirazlar

Esasa İlişkin Açıklamalar

Sonuç: Değerlendirmeler ve Talepler

1. BİLEŞEN: USULİ İTİRAZLAR (Dilekçe Oluşturma Sırasına Göre)

2. BİLEŞEN: ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3. BİLEŞEN: SONUÇ-DEĞERLENDİRMELER VE TALEPLER