Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

44272

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası)

EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa)

NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler vasıtasıyla da bu dilekçeyi verebilirsiniz.